ארך אפים

‘מצוה גדולה להיות בשמחה תמיד, ולהתגבר להרחיק העצבות והמרה שחורה בכל כחו’ (ליקוטי מוהר”ן ח”ב סימן כד). כולנו מכירים מאמר זה, ומשתדלים לקיים את הנאמר בו, אך מדי פעם אנו נופלים ממנו לעצבות, מחמת איזו טרדה איזה מקרה מצער פגיעה או נסיון אחר. אמנם רבינו מגדיר את העצבות באופן אחר לגמרי ממה שאנחנו מכירים “עצבות […]