מנחת עני

אנו עומדים בפתח ימי אלול. כולנו היינו רוצים להיות שקועים כבר עמוק בעסק התשובה, לפשפש במעשים ולשנות הרגלים. להתחרט ולהתוודות, לבכות ולהתאונן, לזעוק ולהתחנן. אבל… הציפיות לא תמיד תואמות את המציאות… קשה להתעורר, קשה כפליים ליישב את הדעת, וקשה שבעתיים לקום ולהשתנות. ובינתיים, אלול חולף… כמה היה קל להתייאש מתשובה אמיתית, לולי… לולי בא מוהרנ”ת […]