ואני תמיד עמך

ידוע שהבריאה מורכבת מ’עולם’ ‘שנה’ ו’נפש’, וכמו שבקומת נפש האדם ישנם מצבי עליה ומצבי ירידה כפי אשר יודע כל אחד בנפשו, כך גם בקומת השנה ישנם זמני עליה וזמני יריד, וכפי המקובל הרי ששבועות אלו המכונים “שובבי”ם” נחשבים לזמני ירידה בקומת השנה (עיי’ עטרת ישועה פ’ משפטים המבאר זה בסוד חדשי טבת שבט אדר שנפלו […]