מעלת הג’ שבתים של בין המצרים

שמירת המוחין והמחשבה בימים אלו איתא בדברי מוהרנ”ת (ליקוטי הלכות הל’ שבת ז, כג) שהשלש שבתות של בין המצרים הם כנגד שלש ספירות ראשונות שחשובות כאחת דהיינו חכמה בינה דעת, וכולם כלולים בספירת הכתר (וכבר מובא ענין זה בספר אוהב ישראל סוף פר’ פנחס, עי”ש). ויש לבאר בזה שהו רמז לשמור את המוחין והמחשבה ביותר […]