פסח – גאולת כח הדיבור

אחד המתנות היקרות שנתן לנו השי”ת הוא הדיבור, הדיבור, אינו דבר נוסף לאדם, אלא הוא הוא גדר האדם. “כי גדר האדם הוא הדיבור” (ליקוטי מוהר”ן ח”ב, עז). ואם בסתם אדם הוא כן, הרי שאצל ה”אדם” האמיתי, הלא הוא בר ישראל – כל גדרו וגילוי קדושתו הוא הדיבור. שכן “נפשות ישראל יוצאות מעולם הדיבור”. וסוד הדבר […]