המונים מקרב אנ”ש מצטרפים בהתחדשות למהפיכה הגדולה ולוקחים עצמם ללימוד התורה הזמנית החדשה – תורה י”ח

לאור ההצלחה הגדולה בלימוד תורה י”ז בעמקות ובהתבוננות המונים מקרב אנ”ש מצטרפים בהתחדשות למהפיכה הגדולה ולוקחים עצמם ללימוד התורה הזמנית החדשה – תורה י”ח בשיר ושבח להשי”ת על הזכות הגדולה ללמוד ולעיין בתורה י”ז במשך שבועות ארוכים, מתכוננים מאות אברכי ובחורי אנשי שלומנו – לומדי ומעייני תורת רבינו הק’ – להתחדש בלימוד התורה החדשה של חודש אייר, […]